NUK KA VEND PËR GJUHË TË URREJTJES NË INTERNET

NUK KA VEND PËR GJUHË TË URREJTJES NË INTERNET

NUK KA VEND PËR GJUHË TË URREJTJES NË INTERNET

Qendra për Studime të Avancuara FIT (Qendra FIT), me përkrahje nga Agjencia Suedeze e Bashkëpunimit Ndërkombëtar për Zhvillim dhe Fondi për Zhvillimin e Komunitetit, ka krijuar këtë broshurë për të rinjtë që të informohen në mënyrë të drejtë rreth gjuhës së urrejtjes në internet. Broshura është realizuar në kuadër të projektit “Mobilizimi i të rinjve për të luftuar gjuhën e urrejtjes dhe promovuar të drejtat e njeriut në internet” dhe është e bazuar në dokumentet e shumta të Këshillit të Evropës si pjesë e kampanjës kundër gjuhës së urrejtjes. Përmes kësaj broshure ne synojmë që t’i ndihmojmë të rinjtë sadopak të kuptojnë dhe reflektojnë mbi paragjykimet dhe sjelljet e tyre, sidomos ato në internet. Përmes broshurës, të rinjtë do të familjarizohen

më shumë me termet si gjuha e urrejtjes, diskriminimi, racizmi, bullizmi në internet, ksenofobia, homofobia, e seksizmi.


Shkarkoni broshuren këtu Nuk ka vend per gjuhe te urrejtjes ne internet.pdf

Shpërndaje